De woningcrisis in Nederland oplossen

De woningcrisis in Nederland

Op dit moment (mei 2023) is er een woningcrisis in Nederland waar betaalbare woningen bijna niet te vinden zijn. Er is een aanzwellende vraag naar woningen in Nederland waardoor de huizen prijzen de pan uit reizen. Het is voor vele mensen nog steeds onbetaalbaar om een woning te kopen. In dit artikel leggen wij uit waarom de woningcrisis zo uit de hand is gelopen, wat het effect hiervan is en hoe we dit moeten oplossen.

Oorzaken van de woningcrisis

De woningcrisis is niet door één iet veroorzaakt maar is veroorzaakt door een heleboel factoren. Allereerst klopte de woningbehoefte voorspellingen niet en zijn er belangrijke woningbehoefte signalen gemist.

Allereerst is er niet genoeg rekening gehouden met buitenlandse migratie naar Nederland. Volgens cijfers van het CBS zijn er in het afgelopen jaar (2022) meer dan 400,000 mensen naar Nederland geëmigreerd, natuurlijk zijn er ook mensen naar andere landen verhuisd maar dit betekent Nederland 225,000 nieuwe inwoners telt waar voor elk huisvesting nodig is. De verwachting is dat de bevolkingsgroei in Nederland de komende jaren niet zal dalen en dat we in 2070 een bevolking bereiken van 20,6 miljoen mensen.

Ten tweede leven mensen een stuk langer waardoor er meer woningen nodig zijn om deze mensen te huisvesten. Gemiddeld leven Nederlanders tot een leeftijd van ongeveer 81.5 jaar.

Ten derde is er een verdunning in de groottes van de huishoudens in Nederland. Uit onderzoek van het CBS blijkt het dat in 1971 een gemiddeld huishouden bestond uit 3.2 personen maar over de loop van jaren is dat gedaald tot 2.14 mensen per huishouden. In de komende jaren zal dit blijven dalen tot ongeveer 2 mensen per huishouden. Dit komt vooral door de eenpersoonshuishoudens. Sinds 1970 zijn het aantal eenpersoonshuishoudens enorm gestegen terwijl het meerpersoonshuishoudens een stuk minder hard is gestegen.

Ook heeft de lage hypotheekrente een grote rol gespeeld in de verhoging van woningprijzen in Nederland. In de afgelopen jaren lag de hypotheekrente historisch laag. Op het laagste punt rond half oktober 2021 was de hypotheekrente 0.83%. Dit betekende dat het een stuk makkelijker was voor mensen om een hogere hypotheek te krijgen waardoor meer mensen in de markt waren om een woning te kopen terwijl het aanbod niet gelijk toenam. Dit betekende dat mensen elkaar gingen opbieden tot ver boven de vraagprijs van een woning. Hierdoor is de prijs van een gemiddeld huis sinds 2015 gestegen met 68% tot gemiddeld €386,000 in 2021.

Tot slot wordt het gebrek aan woningen veroorzaakt door het gebrek aan grond, de verkeerde prioriteiten voor de beschikbare grond, trage bouw door het stikstofprobleem, trage afgifte van vergunningen door gemeenten en de slechte samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen.

woningcrisis

Effecten van de woningcrisis op Nederlandse burgers

De woningcrisis heeft een groot impact op de gemiddelde Nederlander. 20 jaar terug kon iemand met een modaal inkomen redelijk makkelijk aan een huis komen maar nu is dat nauwelijks meer mogelijk. De jongere generatie die nu een huis willen kopen moeten hun leven uitstellen. Een derde van de jongeren blijven langer thuis wonen, nog een derde hebben een huurwoning en er zijn zelfs nog jongeren die na hun studie in hun studentenwoning blijven wonen.

Hoe lossen we de woningcrisis op?

De woningcrisis oplossen is zeker mogelijk maar er moet dan wel heel wat gebeuren. Allereerst moeten er sneller nieuwe woningen gebouwd worden, wat natuurlijk logisch is. Verder is het ook mogelijk om leegstaande kantoorgebouwen om te bouwen naar woonruimtes voor starters. Hoewel dit vaak huurwoningen maar dit zorgt er wel voor dat er betaalbare woonruimtes beschikbaar komen voor starters.

Ook is het een optie om efficiënter om te gaan met woningen. Omdat er zo’n toename is in eenpersoonshuishoudens kan het een oplossing zijn om voor deze mensen kleinere woningen te bouwen. Een enkel persoon heeft natuurlijk minder ruimte nodig dan een gezin van 3. Hierdoor kunnen er meer woonobjecten gerealiseerd worden op een stuk grond.

Verder is het van belang dat alle betrokken organisaties zoals de overheid en bouw sector goed samen gaan werken om zo opstoppingen te voorkomen en ervoor zorgt dat er sneller woningen gebouwd kunnen worden.

Op gemeentelijk niveau moet het makkelijker en sneller worden om vergunningen te krijgen voor woningbouw projecten. Als een gemeente echt wilt dat er meer woningen beschikbaar komen moeten ze ook een bouwplicht zetten op grond. Verder is het belangrijk dat de gemeenten en overheid een rol spelen als het gaat om wat voor type woningen er gebouwd worden zodat de prioriteit gaat naar de woningen waar veel vraag naar is.

Woningcrisis oplossen

Reactie van de overheid op woningcrisis

De overheid heeft maatregelingen genomen om de woningcrisis te verminderen. Als eerste is er meer geld vrijgemaakt voor de bouw van sociale huurwoningen en zijn er afspraken om meer grond vrij te stellen voor het bouwen van woningen. De aandacht is ook gebracht voor het renoveren van oude woningen. De overheid heeft ook grenzen en maatregelen vastgesteld op huurprijzen om zo de entreedrempel te verlagen voor mensen met lager inkomen.

De toekomst van de woningcrisis

Het is duidelijk dat er op dit moment een probleem heerst rondom de woningmarkt maar door de stijgende rentes stijgen de woningenprijzen niet meer. Het is ook duidelijk dat de overheid iets wilt doen om de woningnood te verhelpen. Recent heeft de overheid €250 miljoen vrijgemaakt om woningen te bouwen en in de toekomst zal dit waarschijnlijk vaker gebeuren. Het doel is om per jaar minstens 100,000 nieuwe woningen te realiseren. Als dit lukt zal het in de komende jaren steeds makkelijker worden om aan een woning te komen.

Conclusie

Op dit moment is en blijft het moeilijk om aan een betaalbare woning te komen. Daarom is het van belang dat de overheid het makkelijk maakt om nieuwe woningen te bouwen en hier zelf ook in bijdraagt, Alleen door sneller en meer woningen te realiseren zal de woningnood in Nederland afnemen.

Rick Schoonderwoerd

Rick Schoonderwoerd

Vastgoed adviseur

Mijn naam is Rick Schoonderwoerd en betrokken bij de aan- en verkoop van zowel leegstaand of verhuurd vastgoed. Mijn expertise is vastgoed met achterstallig onderhoud.

Ik ben erkend lid van VBO makelaars.

 

Koopakte huis
VBO-makelaar-lidmaatschap
Flexibele verkoopvoorwaarden.
Achteraf geen problemen. Verborgen gebreken nemen wij voor ons risico.
Geen onzekerheid en verkoop risico's. Direct verkocht.
Geen bezichtigingen of foto's op het internet.
Voor verkoop van alle soorten vastgoed. Naast woningen ook bedrijfspanden, beleggingspanden en ander soort vastgoed.

Vraag direct een vrijblijvend bod aan!


    ✓ U zit nergens aan vast
    ✓ Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om
    ✓ U ontvangt geen nieuwsbrief