De overeenkomst

Een overeenkomst in de zin van de titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere en verbintenis aangaan (art.6:213...